Tibet Çanakları ile Ses Terapisi-Masajı

 

Çanakların ürettiği ses dalgaları, bedenimizde taşıdığımız su aracılığı ile dokulara doğrudan nüfuz eder. Diğer bir deyişle su, organlara ve uzuvlara titreşimlerin yayılmasını sağlar. Bilimsel araştırmaların da kanıtladığı üzere her organ kendine has bir ses frekansına sahiptir. Organ hastalandığında ya da işlevini yitirmeye başladığında ilk olarak temel frekansında değişiklikler ortaya çıkar ve hastalık (rahat-sızlık) kendini bu şekilde belli eder. Hastalıklı hücreler sağlıklı hücrelerden farklı bir frekansa sahip olduğu için bedende dengesizlik oluşur. Rezonans Kanunu gereğince, Tibet Çanaklarıyla yapılan bir terapi esmasında uygun seslerin bedene uygulanması yoluyla hücrelerin, dokuların ve duyguların dengesi yeniden kurulur.

Bedenin stratejik noktalarına çanakların yerleştirilmesiyle organlara ve hücrelere ses titreşimleri gönderilir. Bedenin enerji alanı ve solid hali üzerinde etki eden titreşimler bu şekilde dengesizlikleri ve anormallikleri tedavi eder. Ses titreşimleri bedenin yaydığı aurayı katıksız bir enerjiyle donatarak ona ses banyosu yaptırır. Bu şekilde beden doğal sağlıklı haline yeniden uyumlanır. Ses titreşimleri bloke olmuş enerji ve duyguları harekete geçirir, bizi daha yüksek bir benlik farkındalığına ve iç huzura kavuşturur.

Tibet Çanakları budizm öncesi döneme, Himalaya dağlarındaki Bon Po şaman kültürüne dayanır. Ses çanaklarının zengin ve geniş frekansı, kişinin iç dünyasında bir rahatlama ve huzur uyandırarak beyin faaliyetini yavaşlatır. Böylece beden ve zihin aktif beta durumundan (düşünme & yapma), iyileşmeyi hızlandıran alfa (uyanık rahatlama) ve theta (derin meditasyon & uyku) durumuna geçiş yapar. Aynı şekilde kalp ritmi ve solunum hızı yavaşlar, beden ve zihin üzerinde terapi etkisi uyandırılır. Beyin dalgaları ve beden senkronize olunca denge yeniden sağlanır ve stres ortadan kalkar.

Tibet Çanakları ile Ses Terapisi, bedenin bir bütün halinde uyum içerisinde çalışmasını sağlar. Zihni sakinleştirir, kan basıncını dengeler, ve derin bir rahatlama yaratarak fiziksel, zihinsel ve duygusal iyileşme sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, konsantrasyonu, yaratıcılığı, zihnin berraklığını ve karar verme yeteneğimizi artırır.  Ayrıca uyku kalitesinin artmasını ve enerjinin harekete geçmesini sağlar. Strese bağlı rahatsızlıklar ve anksiyete üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmıştır.

Tibet Çanakları ile Ses Terapisinin Faydaları:

• Beden dokularındaki blokajları ortadan kaldırır, kemiklerimize ve iliklerimize nüfuz eder.

• Bedenin enerji merkezlerini dengeler ve pineal salgı bezini harekete geçirir.

• Sol ve sağ beynin çalışmasını senkronize eder.

• Öğrenme yetisini ve hafızayı iyileştirir, meditasyon deneyimini derinleştirir.

• Netliği, canlılığı ve aksiyona geçme gücümüzü geliştirir.

• Kronik baş ağrılarını dindirir ve uyku bozukluklarını düzenler.

• Bedene stresten arınmayı, kendini rahat bırakmayı ve iyileştirmeyi öğretir.

• Bedeni derin rahatlamaya geçirerek dinlendirici bir uyku uyumasını sağlar.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir, geçmişten kalma duygusal travmaları dindirir.

• Eklem yerlerindeki ve kaslardaki ağrıları azaltır, sindirim sorunlarını çözer.

• Sınırlandırıcı davranış kalıplarından zihni arındırır; bilinci değiştirmeyi sağlayan her türlü yetiyi harekete geçirir.

• Kemoterapinin olumsuz etkilerini hafifletir; fibro-masküler dokunun iltihabından kaynaklanan ağrı, rahatsızlık, kronik yorgunluk ve depresyonu aza indirir.

 

Hastalık (Rahat-sızlık) Nasıl Oluşur?

Evrendeki her şeyin kendine özgü bir titreşimi vardır. Buna rezonans frekansı adı verilir. Bu titreşime  bütün hücrelerimiz, dokularımız ve organlarımız dahildir.  Sağlıklı olduğumuzda bedenimizdeki her şey uyum veya rezonans içindedir. Hastalık, bedenin bir parçasının diğer parçalarından farklı bir hızda titreşmesiyle ortaya çıkar. Bu uyumsuz titreşim yüzünden duygular, hücreler ve organlarda dengesizlik oluşur.

Rezonans kavramı sayesinde, sesi kullanarak bedenin hastalıklı kısmının titreşimini değiştirmek ve sağlıklı titreşime getirmek mümkün olur. Hastalığın nedeni çevresel, duygusal ya da DNA'ya bağlı etkenler olabilir. Her durumda uyum içinde rezone etmeyen bölgeleri normal titreşim frekanslarına geri döndürerek iyileşme sağlamak mümkündür. Madde tümüyle farklı hızlarda titreşen enerjiden oluştuğu için titreşim hızı değiştirildiğinde organların moleküler yapısı yeniden düzenlenir. Bu şekilde vücudun parçaları ve organlar yeniden birbiriyle uyumlu hale gelir.

Ses Terapisi ile Şifa

Sesin iyileştirici gücünden faydalanan Ses Terapisi, çok eski çağlara dayanan bir şifa tekniğidir. Tarih boyunca Sufiler, Hindular, Güney Amerikalılar, Aborijinler, Mısırlılar ve Babiller bedeni ve ruhu iyileştirmek için ses titreşimlerinden faydalanmıştır. Ses terapisi, kişinin bedeni üzerinde ses frekanslarını titreştirerek kişiyi fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak dengeler ve bu yolla daha sağlıklı hale getirir. Etrafımızdaki sesleri yalnızca kulaklarımızla değil, bedenimizdeki tüm hücrelerle duyarız. Sesler insan bedeninin her organı ya da uzvunda farklı dalga ve titreşimler yaratarak derin bir rezonans sağlar. Bu açıdan bakıldığında her insanın kendine özgü bir “titreşimsel imzası” vardır. Titreşim imzalarımız, bedenimiz, zihnimiz ve ruhumuzun yaydığı elektromanyetik aura alanını temsil eder.

Ses Terapisi, elektromanyetik alanımızı dönüştürerek daha yüksek frekansta bir rezonans yaymamızı sağlayan bir şifa tekniğidir. Bunu yaparken rezonans kanununu devreye sokar ve titreşimsel imzamızı evrenin en temeldeki tonuna, yani Olan-Her-Şey'in yaratıcı gücüne uyumlar. Bilincimiz ve titreşimimiz (düşünce farkındalığımız) yükseldiğinde dünyayı algılayışımız da değişime uğrar; ve biz de beraberinde dönüşüm geçiririz. Bu değişim aynı zamanda negatif düşünce alışkanlıklarımızın çözülüp dağılması ve daha derin bir anlayışın oluşabilmesi için alan yaratır.

İletişim

Sorularınız veya randevu için bana bu form aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

  • Facebook

Copyrights reserved.