Meditasyon & Zihin

Meditasyon bize potansiyelimizi keşfetmemiz için nazik bir davet sunarak farkındalığın ışığını hayatımıza yansıtır. Zihnimizle arkadaş olmak için önce onun nasıl çalıştığına şahitlik edebilmeyi öğrenmemiz gerekir. Yapma eylemi yerine olana izin verme şeklinde uygulanan meditasyon pratiği bir egzersizden ziyade aktif bir gözlemleme halidir. Edinilen bu tarafsız gözlemleme alışkanlığı zamanla gündelik hayatımızda da bize kılavuzluk ederek yol göstermeye başlar.  İç dünyamızı anlamamıza yardımcı olan meditasyon pratiği sayesinde, bugüne dek sadece dış dünya odaklı olan yaşantımızdan kaynaklı oluşan sıkıntılarımız çözülür ve zihin-beden-ruh dengesi kurulur. Günlük yaşantımız içinde geçmiş ve gelecek arasında mekik dokuyan zihin, meditasyon sayesinde özgürleşerek yeni olasılıklara açık hale gelir. 

Meditasyon yardımı ile bilinçaltımızı, yani bizi aslında sürekli geçmişte tutan yaşam izlerimizi güvenli bir şekilde bilinçüstüne taşımak mümkün olur. Bunun sayesinde geçmişte yaşadığımız zorluklardan kaynaklı ve bizi koruma amaçlı otomatikte alınan kararları görebilmemiz ve karanlık yönlerimize ışık tutabilmemiz kolaylaşır. Eski zihin alışkanlıklar ve koşullanmışlıklar üzerinden otomatikte hareket ederken, meditasyon sayesinde an`ı tarafsız ve yargısız deneyimleyebilme yetisi kazanan yeni zihin kaygısız ve yaratıcı düşünmeye başlar. Meditasyon pratiği ile eski zihnin an ve an nasıl işlediğini görerek bu farkındalığı tüm hayata taşıyan yeni zihin, bize bu kısırdöngüden çıkabilmemiz için gerekli olan iradeyi ve yeni alışkanlıkları kazandırır. Böylece eskiden endişe ve korku odaklı hareket eden iç rehberimiz

artık spontan ve yeni olana yer açabilecek esnekliğe kavuşur. 

Meditasyona ruhani (spritüel) yaklaşımdan ziyade bir bilimadamı gibi nötr ve araştırmacı bir gözle bakmak daha etkin sonuçlar verir. Bu deneyimi edinmek için gerekli olan tek koşul ise gerçeğe ve özgürlüğe karşı duyulan tutkudur. Merak, cesaret ve kişinin kendi sorumluluğunu alma isteği iç dünyamıza doğru yaptığımız yolculuğun derinleşmesine yardımcı olur. Meditasyon uygulamalarında derinleştikçe, hislerimiz sayesinde netlik içinde doğru kararlar veririz ve özümüze daha çok yakınlaşırız. Algıda açılan bu yeni kapı ile çocukken sahip olduğumuz özgün, oyuncu, saf ve yaratıcı halimiz tekrar ortaya çıkarak yetişkin kişiliğimize uyarlanır. Kalp titreşimimiz ise sözkonusu olabilecek zor durumlarda dahi yüksek bilinç ile bize en iyi hizmet eden seçimleri yapmayı kolaylaştıran frekansa uyumlanır. Her bireyin, bedenin ve hatta organın kendi titreşimi olduğundan, evrenin titreşimi olan kozmik bilinçle bizi uyumlu hale getiren meditasyon pratiği ile zihinsel, bedensel ve duygusal sağlığımız iyileşir.

Meditasyon sayesinde uyanık bir zihinle ürettiğimiz düşünceler ve gerçekleştirdiğimiz eylemler daha dengeli bir yaşam sürmemizi sağlar; sağlığımızı, ilişkilerimizi, seçimlerimizi ve dünyanın kendisini doğrudan etkiler. Zihnimizi özgürleştirdiğimizde yalnızca kendimizi sağlıksız düşünce alışkanlıklarından kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda bedenimizin en yüksek zeka seviyesinde işlev görmesini sağlarız. 

İletişim

Sorularınız veya randevu için bana bu form aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

  • Facebook

Copyrights reserved.